Categorieën
Hbo Mbo Onderwijs Vakdidactische tijdschriften Voortgezet onderwijs

Werelden verenigen: III ELE-HU conferentie over wereldburgerschap

Heb je passie voor het onderwijzen van Spaans als vreemde taal? Ben je geïnteresseerd in wereldburgerschap en hoe je dit in lessen kunt integreren? Dan mag je dit evenement, georganiseerd door de studenten van de lerarenopleiding Spaans Bachelor aan de Hogeschool Utrecht, niet missen.

Sinds de recente curriculumupdates voor vreemde talen in Nederland ligt de nadruk sterk op wereldburgerschap, waarbij erkend wordt dat dit essentieel is om studenten niet alleen taalvaardig te maken, maar ze ook bewust en actief te maken in een mondiale context. Het integreren van deze elementen in het onderwijs verbetert niet alleen de communicatieve vaardigheden, maar bevordert ook empathie, cultureel begrip en de capaciteit van leerlingen om als wereldburgers op te treden.

Titels en thema’s

Vivir soñando (thema: migratie); Alma sobre ruedas (thema: culturele diversiteit in Latijns-Amerika); Repoblando la España vaciada (thema: ontvolking van dorpen); Más allá de mi estereotipo (thema: stereotypen); Los colores de la inclusión: las diferencias suman (thema: inclusie); Comunicación without grenzen (thema: meertaligheid); Culturas cruzadas (thema: cultuurbotsingen).

Praktische info

Wanneer? Vrijdag 28 juni van 14:00 tot 17:00 uur. 

Waar? Hogeschool Utrecht, Padualaan 97.

Hoe? Reserveer je plek vóór vrijdag 14 juni 2024 via deze link

Categorieën
Evenementen Hbo Mbo Onderwijs Voortgezet onderwijs

Excellente Generatie Spaans: Officiële erkenning voor scholen die het DELE-examen bieden

Op 5 april 2024 reikt Levende Talen Spaans samen met Instituto Cervantes tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht de eretitel ‘Excellente Generatie’ uit aan scholen die leerlingen de kans bieden deel te nemen aan DELE- examens. Middelbare scholen en mbo’s waar vijf of meer leerlingen in 2023 het DELE-examen behaald hebben*, komen in aanmerking voor het predicaat ‘Excel- lente Generatie’. De scholen ontvangen een plaket, dat gebruikt kan worden om te laten zien dat op de school leerlingen DELE-examens doen. Het bord is gratis voor scholen waar ten minste één docent lid is van Levende Talen Spaans (scholen die geen lid zijn, betalen honderd euro voor het predicaat en het bord).

Volgens Instituto Cervantes zijn er in Nederland zeker veertig scholen die voor het predicaat in aanmerking komen. Ook de resultaten van het recente DELE- examen op 17 november 2023 worden meegerekend voor de erkenning in 2024. Instituto Cervantes zal deze scholen benaderen.

Levende Talen Spaans en het Instituto Cervantes willen met het predicaat scholen erkenning geven voor hun inspanningen voor het onderwijs Spaans. In Frankrijk, Italië en in enkele Duitse deel- staten wordt het DELE-examen bij vrijwel alle scholen aangeboden en maakt Spaans standaard deel uit van het curriculum op middelbare scholen.

Levende Talen Spaans en Instituto Cervantes willen de studie voor het Spaanse DELE- examen bij Nederlandse middelbare scholen ondersteunen.

Het DELE-examen voor jongeren

Het DELE-examen Spaans is vergelijkbaar met een Cambridge Certificate voor Engels, en wordt voor scholieren aangeboden op A1- en A2/B1-niveau. Deze examens zijn speciaal aangepast voor jongeren van twaalf tot achttien jaar. Voor de reguliere A1-, A2- en B1- examens voor volwassenen geldt geen minimum- of maximumleeftijd; zo kunnen studenten die negentien jaar of ouder zijn en bij het mbo studeren, ook een diploma behalen.

De DELE-certificaten zijn officiële diploma’s met een internationaal karakter waarmee leerlingen hun kennis en beheersing van de Spaanse taal aantonen en die namens het Spaanse ministerie van Onderwijs door het Instituto Cervantes worden toegekend. Het DELE-examen wordt erkend als officieel taaltoelatingsexamen voor hbo-studies in Nederland en als instapniveau voor uitwisselingsprogramma’s, stages en bachelorstudies in Spanje en Amerika. CS

Advies nodig?

Levende Talen Spaans biedt advies aan docenten bij de voorbereiding van leerlingen op het DELE-examen. Instituto Cervantes biedt algemene informatiesessiesover het examen. Bij grote aantallen leerlingen kan Instituto Cervantes naar de school toe komen om de examens af te nemen.

Heeft u vragen over hoe uw school deze erkenning kan krijgen, neem dan contact op via spaans@levendetalen.nl

* Hierbij gaat het om leerlingen uit vmbo 4, havo 4, havo 5, vwo 4, vwo 5, vwo 6 met Spaans als eindexamenvak of als keuzevak elementair Spaans, en studenten uit mbo 2, 3 en 4 (alle mbo-varianten).

Categorieën
Mbo

Het examenvak Spaans bij mbo De Rooi Pannen in Breda

Eind mei en begin juni was ik betrokken bij de mondelinge examens Spaans als medebeoordelaar. Het was een genoegen om te zien dat meer dan honderd studenten examen deden. Zij komen van  de opleidingen Leisure & Hospitality en Travel & Hospitality, op niveau 3 (= vakopleiding) en 4 (=middenkader leidinggevende).

OP A2 NIVEAU

Het niveau dat geëxamineerd werd, was Spaans A2. De studenten deden in totaal 3 opdrachten: 2 keer een gesprek bij het onderdeel gesprekken voeren, en 1 keer spreken: een presentatie op basis van een flyer die ze zelf moesten maken. De flyer werd gebruikt, en ze mochten 10 steekwoorden hebben als houvast.  Op basis van de flyer en de presentatie waren er 10 verplichte onderdelen die ze moesten benoemen tijdens de presentatie. 

CARLA’S ROL

Mijn rol bij de examens was die van een Spaanse bezoeker aan een bungalowpark, waarbij ik vragen stelde en de student de rol van receptionist had en de gast moest inchecken en de vragen moest beantwoorden. Er waren twee gesprekken in het Spaans, en een presentatie van de student van een activiteit of excursie (afhankelijk van de opleiding). De docente Spaans toe, en zij maakte aantekeningen over de gesprekken. Iedere student had twintig minuten de tijd om de gesprekken te voeren. Over het algemeen waren ze na ongeveer een kwartier klaar, en hadden we nog vijf minuten de tijd om de beoordelingsprotocollen in te vullen en tot een eindbeoordeling te komen. Er werd gewerkt met de protocollen van Examenwerk, wat geen efficiënte manier van beoordelen bleek en cijfers niet altijd realistisch uit kwamen (bijv. 16 punten kan een voldoende zijn, maar ook een (dikke) onvoldoende). 

EEN MOOIE ERVARING

Hoewel ik geen mbo-docent ben, was dit een mooie ervaring, omdat ik als externe beoordelaar mee kon kijken in de keuken van een fantastische school in het mbo-onderwijs. Bovendien denk ik dat ik een goede bijdrage kon leveren aan de beoordeling, vanwege mijn kennis van het Spaans en ervaring in het onderwijs in zijn algemeen.

INTERVIEW MET FLOOR KEPERS

Na afloop van de examens had ik een interview met Floor Kepers, docente Spaans en  opleidingscoördinator van de recreatie- en toerisme opleidingen van De Rooi Pannen in Breda.

De opleidingen in toerisme en recreatie van De Rooi Pannen staan heel goed in de landelijke ranking van mbo-opleidingen. Ik vroeg me af: wat zijn de sterke punten van de opleidingen? Floor legt uit:

‘’De klassen zijn kleinschalig en het onderwijs is praktijkgericht in de toeristische en recreatieve sector. De school heeft een eigen Hospitality Experience Center waarbij gewerkt wordt met echte opdrachten en projecten van bedrijven en met echte gasten en alle opleidingen hebben hun eigen praktijk Lab. De campus bevindt zich midden in het centrum van Breda in de oude Seeligkazerne. Er zijn praktijkruimtes in het Groot en Klein Arsenaal: Front-office met ontvangstbalie, congres/theaterzaal, vergaderruimten, (en voor de Horeca-opleidingen ook hotelkamers en restaurants) en in het hoofdgebouw een brasserie met bijbehorende keuken en verder de theorielokalen. 

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het onderwijs aan te bieden in leereenheden. Iedere 6 weken staat er 1 thema binnen de branche centraal en integreren we diverse vakken om zo kennis en vaardigheden op een projectmatige manier aan te bieden, zodat het voor de student beter aansluit bij de belevingswereld en ze daarnaast een beter beeld krijgen van (de mogelijkheden in) het werkveld. Minder losse, afzonderlijke vakken op het rooster dus. Ook de talen proberen we aan te laten sluiten daar waar mogelijk. Nederlands en Engels sluiten aan, en Duits en Spaans behouden nog hun ‘basis’-lessen, maar zorgen wel voor een opdracht die aansluit bij die leereenheid. (bijvoorbeeld woordenschat / een spel / cultuur / enz.)

Er is geen tekort aan stageplaatsen in de regio. Bedrijven hebben graag stagiaires van De Rooi Pannen. Door de brede opleiding en het aanleren van een goede beroepshouding en aandacht voor hospitality.

De opleidingen bieden veel extra’s voor de studenten. De Rooi Pannen biedt kosteloos onderwijs voor al het lesmateriaal (boeken, laptop, enz.), excursies en studiereizen.’’  

NIEUWE AANPAK

We weten nu meer over de examens en de eindcijfers. Veel studenten hebben goede cijfers behaald, maar helemaal tevreden over de examens Spaans was je niet. Hierover vroeg ik Floor hoe dat komt. Zij vertelt: 

‘’Dit schooljaar werd  de afronding van het Spaans onderbroken door de stages. De studenten zijn een heel jaarweg van school geweest, en na terugkomst hadden we nog maar een paarlessen. De voorbereiding op de examens is voor velen dus niet zo goed gegaan. Ze waren niet meer in het ritme van lessen volgen en de kennis was afgezwakt en daardoor ook de motivatie. Ook is het zo dat een aantal studenten zich dan meer toelegt op andere examens of ‘gokken’ op een hoger eindcijfer bij een andere vaardigheid.  Naast spreken en gesprekken voeren, schrijven de studenten twee brieven en doen ze ook examen in lees- en luistervaardigheid. Alle deelcijfers vormen samen het eindcijfer. En ze hoeven voor het behalen van hun diploma maar in één moderne vreemde taal, naast Engels, een voldoende eindcijfer te behalen (waar wij als school er sowieso 2 aanbieden: Duits én Spaans).

We hebben een enquête gehouden onder de studenten. De belangrijkste vraag was: willen jullie Spaans als vak behouden op de opleidingen? Meer dan 70% van de studenten heeft bevestigend geantwoord. Om tegemoet te komen aan een betere examenvoorbereiding gaan we volgend jaar de lesroosters en examinering in de examenklassen veranderen. Dan gaan wede lessen en de examens Spaans afronden, voordat de stageperiode begint.

We hebben contact met alumni en het werkveld. Daardoor weten we dat de kennis van het Spaans op ongeveer A2 niveau heel belangrijk is. Veel studenten beseffen dat nog niet als ze net afgestudeerd zijn, maar wanneer ze een baan krijgen in Nederland of het buitenland, dan merken ze vaak dat het heel handig is om met Spaanstalige klanten, bezoekers en collega’s in het Spaans te kunnen communiceren. Een aantal studenten die tijdens de opleiding al goede cijfers voor Spaans behaalden, vonden sneller een baan in de toeristische sector.

Ook gaan we kritisch kijken naar de beoordelingsmethoden van de examens (kijken naar een andere leverancier of zelf ontwikkelen). Hierbij zou het fijn zijn om de ervaringen van andere mbo-scholen te horen.’’

Meer informatie over de opleidingen van De Rooi Pannen vind je op de website: https://derooipannen.nl/breda