Onderwijs en cursussen

Het vertaalvak is op verschillende manieren en aan verschillende instellingen te leren. Hieronder staat een overzicht van een aantal organisaties die onderwijs over vertalen en tolken aanbieden, van cursussen tot universitaire masters.

Het Expertisecentrum Literair Vertalen is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds. Het ELV geeft een impuls aan de kwaliteit van het literair vertalen via opleidingen en door het delen van expertise.

ITV Hogeschool biedt een vierjarige hbo-bacheloropleiding Tolk of Vertaler, die wordt gegeven in Utrecht. De Hogeschool is ook actief op het gebied van bij- en nascholing voor tolken en vertalers van het Spaans.

De Universiteit Utrecht verzorgt een masteropleiding Vertaalwetenschap. Studenten hebben de keuze tussen literair vertalen en professioneel vertalen. Beide opleidingen zijn toegankelijk met een bacheloropleiding Spaans en duren anderhalf jaar.

De Universiteit van Amsterdam verzorgt een masterprogramma Vertalen binnen de opleiding Taalwetenschappen. Studenten met een vooropleiding Spaans kunnen deze master volgen, op voorwaarde dat zij een module ‘Theorie en praktijk van het vertalen’ hebben gevolgd.

De Vertalersvakschool verzorgt opleidingen, cursussen en losse werkgroepen voor mensen die zich willen bekwamen in de praktijk van het literair vertalen. De lessen worden gegeven in Amsterdam. Spaans wordt bij de Vertalersvakschool als tweejarige opleiding aangeboden.

De Vertaalacademie van Hogeschool Zuyd is een hbo-bacheloropleiding voor vertalers, gevestigd in Maastricht. Studenten kunnen zich specialiseren in juridisch, economisch of technisch vertalen. Ook tolken en ondertitelen behoren tot de keuzemogelijkheden. Spaans is binnen deze opleiding een van de keuzetalen.