Bestuur

De organisaties die zich wijden aan Platform Spaans zijn publiek en vertegenwoordigen diverse sectoren, zoals het voortgezet onderwijs, culturele instituten, en universiteiten. Deze samenstelling waarborgt de neutrale insteek van het platform. Een werkgroep coördineert de algemene ontwikkelingen van de website in driemaandelijkse vergaderingen. Daarnaast is er een leidinggevende groep waar ook andere organisaties en sponsoren aan deelnemen. Deze groep, die twee keer per jaar samenkomt, evalueert de behaalde resultaten, stelt de doelen van het initiatief, en zorgt voor de financiering van de activiteiten van Platform Spaans.

De initiatiefnemers van het Platform Spaans zijn:

 • Instituto Cervantes 
 • Consejería de Educación in Benelux 
 • Levende Talen (Blanca Cano González; Carla Sánchez Kist; Fernanda Martino) 
 • Radboud Universiteit (Brigitte Adriaensen; Paula Costas Alonso) 
 • Universiteit Utrecht (Silvia Canto) 
 • Universiteit van Amsterdam (Eva Daussa) 
 • Universiteit Leiden (Nanne Timmer)
 • Fontys (Daniel Valle Robles)
 • Hogeschool Utrecht (Ana Llamazares) 
 • VDSN (Danielle Siems) 

De werkgroep is bereikbaar via het contactformulier.

En español:
Las organizaciones que se ocupan de Platform Spaans son públicas y representan sectores diversos tal como la enseñanza secundaria, institutos culturales y universidades. Esta composición garantiza la identidad neutra de la plataforma. Un grupo de trabajo coordina el desarrollo general del sitio web en reuniones trimestrales. Existe además un grupo directivo en el que también participan otras organizaciones y patrocinadores. Este grupo evalúa los resultados obtenidos, plantea los objetivos de la iniciativa y la financiación de las actividades de Platform Spaans, reuniéndose dos veces al año.

Los iniciadores de Platform Spaans son:

 • Instituto Cervantes 
 • Consejería de Educación en Benelux 
 • Levende Talen (Blanca Cano González; Carla Sánchez Kist; Fernanda Martino) 
 • Radboud Universiteit (Brigitte Adriaensen; Paula Costas Alonso) 
 • Universiteit Utrecht (Silvia Canto) 
 • Universiteit van Amsterdam (Eva Daussa) 
 • Universiteit Leiden (Nanne Timmer)
 • Fontys (Daniel Valle Robles)
 • Hogeschool Utrecht (Ana Llamazares) 
 • VDSN (Danielle Siems) 

Se puede contactar al grupo de trabajo aquí.