Categorieën
Publicaties Voortgezet onderwijs

KriTiCo: kritisch denken en onderzoeken in de MVT-les

Anna Rahmat (docent Spaans en Lerarenopleider Spaans) heeft onderzocht hoe de kritische en onderzoekende houding ten opzichte van taal en cultuur ontwikkeld en gestimuleerd kan worden in lessen. Hiermee beoogde ze het vak Spaans relevanter te maken voor het profielwerkstuk.

Wat uit het vooronderzoek is gebleken is dat leerlingen het in eerste instantie lastig vinden om een onderwerp te bedenken of een vraagstelling te formuleren over een taal en/of cultuur. Vakken als economie, geschiedenis, natuur- en scheikunde worden bij voorbaat vaak als relevanter gezien als het gaat om het profielwerkstuk, omdat er al in een vroeg stadium gebruik wordt gemaakt van kleine praktische opdrachten/onderzoekjes, het aanbieden van thema’s en het werken vanuit vraagstellingen in de lessen. 

Als resultaat van het onderzoek is de website KriTiCO (www.kritico.nl) ontworpen: een handreiking voor zowel docenten als leerlingen, waarmee Anna hoopt de directe relevantie voor de praktijk te kunnen geven. KriTiCO biedt handvatten om stapsgewijs en gevisualiseerd na te denken over het doen van onderzoek, klein of groot, over taal en/of cultuur. Ook biedt het vragen en onderwerpen ter inspiratie voor leerlingen. Op die manier kan de website worden toegepast om de kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen en te stimuleren binnen de MVT-onderwijspraktijk.

Lees hier het artikel op Taalwijs.nu. Via deze link kan je de gehele scriptie (in het Spaans) lezen.

Categorieën
Publicaties Voortgezet onderwijs

Nieuw artikel: “Spaans tweede meest geleerde vreemde taal op school binnen de EU”

Volgens een recent artikel van Spanje Vandaag is de Spaanse taal de op één na meest geleerde vreemde taal op scholen binnen de Europese Unie. Op de eerste plaats staat het Engels en de derde plaats is voor het Frans als vreemde talen die geleerd worden op school.

In Nederland staat het Spaans nog op de vierde plek. Hier is het Engels de meest bestudeerde vreemde taal, gevolgd door Duits, Frans en Spaans. Lees hier het artikel van Spanje Vandaag.

Categorieën
Voortgezet onderwijs

PWS-prijs 21-22: “Vroeger kon ik geen Spaans kiezen maar nu wel, en met plezier!”

De vwo 6 leerlingen Rebecca Dooren en Ainhoa Lema Mourino van het Insula College in Dordrecht hebben dit jaar onderzocht op welke manier de leerlingen uit hun school het vak Spaans leren en waarom. Voor hun Profielwerkstuk met de titel “De Spaanse Taal” hebben ze de eerste prijs gewonnen.

De sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in de Levende Talen in samenwerking met het Spaanse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport, in Nederland vertegenwoordigd door de Consejería de Educación en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo reikt deze prijs elk jaar uit.

“De Spaanse Taal” maakt een inventaris van de verschillende redenen om de tweede wereldtaal te leren. Zo kiezen leerlingen het vak niet per se omdat ze naar Spanje reizen, maar vooral omdat de taal leuk is. Spaans leren is leuker dan andere talen, beweren de geïnterviewde leerlingen uit het Insula College. Het leukste om te leren is de vocabulaire, terwijl de grammatica juist werd benoemd als de minst boeiende zaak.

Bron: “De Spaanse Taal”

Het PWS over het Spaans buigt zich ook over straattaal en het Spanglish, over dialecten in Spanje en Zuid-Amerika en de oorsprong van de Spaanse taal.

De jury hoopt dat nog meer scholieren zullen worden geïnspireerd, zodat ze, indien mogelijk, hun profielwerkstuk schrijven over onderwerpen gerelateerd aan de Spaanse taal en cultuur. Met dit werk wordt er aangetoond dat dit mogelijk is.

Categorieën
Evenementen Universiteit Voortgezet onderwijs

Promotie Esther Schat: Intercultureel literatuuronderwijs in de vreemdetalen-les

Op 5 juli promoveert Esther Schat op haar proefschrift ‘Integrating Intercultural Literary Competence: An Intervention Study in Foreign Language Education’.

Volgens Schat is er binnen het huidige vreemdetalenonderwijs meer aandacht nodig voor integratie van taal en cultuur. In haar proefschrift betoogt ze dat intercultureel literatuuronderwijs kansen biedt om een inhoudelijker curriculum te creëren, waarin de vakinhoud van de talen voorop staat en vaardigheden een essentiële ondersteunende functie hebben.

Twee jaar lang heeft ze een groep van driehonderd leerlingen gevolgd en in afstemming met docenten heeft ze een didactiek, een theoretisch model en drie lessenseries rondom het thema migratie ontworpen. Deze lessenseries zijn in veertien klassen op zeven scholen in de vijfde en zesde klas van het vwo uitgevoerd. Uit Schats onderzoek blijkt dat aan de hand van spreek- en schrijftaken over boeken met controversiële thema’s, leerlingen niet alleen taalvaardiger werden, maar ook verschillen in morele opvattingen leerden te bespreken en literatuur konden waarderen in het gesprek met medeleerlingen.

Schats proefschrift biedt beproefde en bruikbare modellen voor docenten en voorbeelden voor aanstaande vakvernieuwingen. Meer informatie over haar promotie vind je hier.

Bron: Universiteit Utrecht

Categorieën
Archief Publicaties Voortgezet onderwijs

Groeiende populariteit van het Spaans in het voortgezet onderwijs

In het laatste nummer van het Levende Talen Magazine staat een artikel over de toegenomen belangstelling voor Spaans en Chinees op middelbare scholen in Nederland (LTM-2 2022). Lees het artikel hier.