Organisaties

Vertalers en tolken spelen een grote rol in de interactie tussen de Nederlandse en de Spaanstalige wereld. Verschillende organisaties zetten zich in voor de samenwerking binnen en de belangen van deze groep.

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers is de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland.

Stichting Instituut van Gerechtstolken & -Vertalers heeft tot doel de kwaliteit en positie van tolken en vertalers bij gerechtelijke en dienstverlenende instanties te verbeteren. Naast reguliere opleidingen verzorgt SIGV Permanente Educatie cursussen voor tolken en vertalers. Het hoofdkantoor van SIGV zit in Zaandam en de opleidingen worden gegeven in Zaandam en Utrecht.

Het Expertisecentrum Literair Vertalen is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds. Het ELV geeft een impuls aan de kwaliteit van het literair vertalen door middel van opleiding en het delen van expertise.

Het Nederlands Letterenfonds verstrekt subsidies en beurzen aan schrijvers, vertalers, uitgevers, en festivals. Op deze manier worden de kwaliteit en diversiteit in de literatuur gestimuleerd.