Hbo

In het hoger beroepsonderwijs wordt Spaans vooral aangeboden binnen hbo-opleidingen die zich richten op het hotelwezen, toerisme, het internationale bedrijfsleven of tolken/vertalen. Daarover kun je meer informatie vinden op www.hbostart.nl. Verder wordt Spaans als lerarenopleiding aangeboden aan de Fontys Hogeschool en de Hogeschool Utrecht.

De Fontys Hogeschool in Tilburg leidt tweedegraads docenten op in de bacheloropleiding Leraar Spaans. Deze kan ook in deeltijd worden gevolgd.

De Hogeschool Utrecht biedt de bacheloropleiding Leraar Spaans Tweedegraads aan in voltijd en in deeltijd. Er is ook een internationale variant onder de naam Teacher Education in Spanish.