Categorieën
Publicaties Voortgezet onderwijs

KriTiCo: kritisch denken en onderzoeken in de MVT-les

Anna Rahmat (docent Spaans en Lerarenopleider Spaans) heeft onderzocht hoe de kritische en onderzoekende houding ten opzichte van taal en cultuur ontwikkeld en gestimuleerd kan worden in lessen. Hiermee beoogde ze het vak Spaans relevanter te maken voor het profielwerkstuk.

Wat uit het vooronderzoek is gebleken is dat leerlingen het in eerste instantie lastig vinden om een onderwerp te bedenken of een vraagstelling te formuleren over een taal en/of cultuur. Vakken als economie, geschiedenis, natuur- en scheikunde worden bij voorbaat vaak als relevanter gezien als het gaat om het profielwerkstuk, omdat er al in een vroeg stadium gebruik wordt gemaakt van kleine praktische opdrachten/onderzoekjes, het aanbieden van thema’s en het werken vanuit vraagstellingen in de lessen. 

Als resultaat van het onderzoek is de website KriTiCO (www.kritico.nl) ontworpen: een handreiking voor zowel docenten als leerlingen, waarmee Anna hoopt de directe relevantie voor de praktijk te kunnen geven. KriTiCO biedt handvatten om stapsgewijs en gevisualiseerd na te denken over het doen van onderzoek, klein of groot, over taal en/of cultuur. Ook biedt het vragen en onderwerpen ter inspiratie voor leerlingen. Op die manier kan de website worden toegepast om de kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen en te stimuleren binnen de MVT-onderwijspraktijk.

Lees hier het artikel op Taalwijs.nu. Via deze link kan je de gehele scriptie (in het Spaans) lezen.

Categorieën
Evenementen Publicaties

“El rumor distante de nuestras voces” – Bloemlezing

In aanwezigheid van meer dan twintig genodigden vond op vrijdag 7 oktober de presentatie plaats van het boek “El rumor distante de nuestras voces”. Dit boek is een bloemlezing van korte verhalen en het komt voort uit verschillende online bijeenkomsten. Leraren van verschillende afkomst en nationaliteit kwamen tijdens verschillende sessies bijeen om fictieve teksten te schrijven onder leiding van de Argentijnse schrijfster Alejandra Szir.

Tijdens de presentatie van het boek werden enkele teksten voorgelezen en kregen de gasten de gelegenheid commentaar te geven op de werken. De algemene opinie was zeer positief en er werd voorgesteld een tweede schrijfronde te organiseren, waarna een nieuwe bloemlezing zal worden gepubliceerd.

Interesse om deze publicatie te kopen? Klik hier.

Bron: Spaans Levende Talen

Categorieën
Publicaties Voortgezet onderwijs

Nieuw artikel: “Spaans tweede meest geleerde vreemde taal op school binnen de EU”

Volgens een recent artikel van Spanje Vandaag is de Spaanse taal de op één na meest geleerde vreemde taal op scholen binnen de Europese Unie. Op de eerste plaats staat het Engels en de derde plaats is voor het Frans als vreemde talen die geleerd worden op school.

In Nederland staat het Spaans nog op de vierde plek. Hier is het Engels de meest bestudeerde vreemde taal, gevolgd door Duits, Frans en Spaans. Lees hier het artikel van Spanje Vandaag.

Categorieën
Archief Publicaties

Publicatie van het Spaans/Nederlands Wielerwoordenboek

Het Cervantes Instituut presenteert, in samenwerking met La Vuelta en het lokale organisatiecomité van La Vuelta Holland 2022, het “Spaans-Nederlands Wielerwoordenboek“. Een handleiding voor liefhebbers uit beide landen, om hen te helpen hun eerste contact met de Spaanse taal te maken via hun liefde voor de wielersport. Met illustraties en een leuke opmaak, biedt het boek een eenvoudige en praktische manier om het Spaans – en het Nederlands – te leren kennen voor liefhebbers en reizigers.

Categorieën
Archief Publicaties Voortgezet onderwijs

Groeiende populariteit van het Spaans in het voortgezet onderwijs

In het laatste nummer van het Levende Talen Magazine staat een artikel over de toegenomen belangstelling voor Spaans en Chinees op middelbare scholen in Nederland (LTM-2 2022). Lees het artikel hier.