Voortgezet onderwijs

Spaans is een groeiend vak op het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, en VWO). Dit is terug te zien in de stijgende lijn aan eindexamenkandidaten en het aantal scholen waar Spaans aangeboden wordt. Op de kaart op deze pagina staan alle scholen in Nederland waar Spaans aangeboden wordt. Voor goed onderwijs zijn goede leraren en goede ondersteuning nodig. Onder de kaart staat een aantal organisaties die zich bezighouden met de ondersteuning van de docenten en de kwaliteit van het onderwijs.

Eervolle vermeldinge examenleerlingen Spaans

Ook dit jaar komen leerlingen in het voortgezet onderwijs die een 8,5 of hoger halen op het Centraal Eindexamen Spaans in aanmerking voor een oorkonde voor hun uitmuntende prestatie.

Lees hier het artikel geschreven door Belén Roza González in Mosaico waarin wordt verteld over de positieve ontwikkeling van het aantal vermeldingen voor leerlingen uit het secundair onderwijs met uitstekende cijfers voor Spaans. Ook dit jaar zal het record weer verbroken worden.

Klik op het icoontje linksboven in de kaart om de scholen te filteren op niveau.

Deze kaart is gebaseerd op de gegevens van DUO uit 2019-2020.

Levende Talen is een vereniging voor docenten van moderne talen in het voortgezet onderwijs. Zij verzorgen informatie en studiedagen, maar zijn eveneens actief als vakbond. Binnen Levende Talen is er eveneens een specifieke sectie voor het vak Spaans.

De Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN) zet zich eveneens in voor docenten Spaans. Zij organiseren allerlei activiteiten, zoals een jaarlijkse jornada, en brengen het blad FOCO uit. Op hun website is er ook allerlei lesmateriaal en didactische tips te vinden.

Het Nationaal Platform voor de Talen werkt namens de Nederlandse universiteiten aan het versterken van de positie van de talenopleidingen. Het Platform voert landelijk campagne onder studiekiezers (talenstudievoorjou.nl) en probeert de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs te verbeteren. Kijk voor meer informatie op platformtalen.nl.

Het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen (MVT) voert projecten uit ter stimulering van vakdidactisch onderzoek op het gebied van moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast brengt het team mensen bij elkaar die betrokken zijn bij gerelateerde projecten en initiatieven waarbij onderzoekers en scholen same

Taalwijs.nu is een online ontmoetingsplek voor talendocenten in het voortgezet onderwijs. Op hun website zijn blogs, lesmateriaal, en informatie over onderzoeksprojecten te vinden. Daarnaast maken zij in samen werking met het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen een nieuwsbrief.

Meest recente berichten

Profielwerkstuk Spaans 2024

apr 22, 2024

Elk schooljaar reikt de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in de Levende Talen in samenwerking met het Spaanse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport, in Nederland vertegenwoordigd door…

Excellente Generatie Spaans: Officiële erkenning voor scholen die het DELE-examen bieden

mrt 11, 2024

Op 5 april 2024 reikt Levende Talen Spaans samen met Instituto Cervantes tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht de eretitel ‘Excellente Generatie’ uit aan scholen die leerlingen de kans bieden…

Vakvernieuwing moderne vreemde talen

dec 4, 2023

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen na het doorlopen van het curriculum moderne vreemde talen (mvt) in het voortgezet onderwijs? KANSEN VOOR SPAANS De vakvernieuwingscommissie mvt is met die vraag…

Certamen: 26 mei 2023 laatste dag inleveren Profielwerkstukken

mei 8, 2023

Elk schooljaar reikt de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in de Levende Talen in samenwerking met het Spaanse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport, in Nederland vertegenwoordigd door…