Categorieën
Publicaties

Wat is FEDELE?

Vijfentwintig jaar geleden is FEDELE opgericht in Málaga door een paar taalscholen, die het belang zagen van het bieden van kwalitatief uitstekend onderwijs in de Spaanse taalverwerving. Tot dan toe waren het voornamelijk universiteiten die Spaanse taalcursussen boden. Het aanbod van taalcursussen bij universiteiten was meestal beperkt tot de zomermaanden. De behoefte aan taalcursussen die het hele jaar gegeven werden met meer flexibiliteit in startdata was groot. Docenten in dienst van scholen van FEDELE zijn allemaal universitair geschoolde taaldocenten.

FEDELE is de afkorting van Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros. De vereniging bestaat tegenwoordig uit zes afdelingen, verdeeld over regio’s in Spanje. De regio’s en steden zijn: Comunidad Valenciana, Madrid, Barcelona, Andalucía, Castilla y León en España Interprovincial (waaronder Toledo, San Sebastián, Santiago de Compostela, Islas Canarias).

Er zijn nu 100 taalscholen aangesloten bij FEDELE, die allemaal geaccrediteerd zijn door Instituto Cervantes én FEDELE. De keurmerken Sociaal Verantwoord, Veiligheid en Hygiëne voor ziektes als COVID, en Duurzaamheid zijn kwalificaties die FEDELE toekent aan de leden van de vereniging. Veel scholen zijn centra waar DELE en/of SIELE examens afgenomen worden. Zevenentachtig scholen van FEDELE bieden de mogelijkheid om het CCSE examen te doen. Dit zijn de officiële sociaal culturele examens voor mensen die de Spaanse nationaliteit willen krijgen. Er zijn ook scholen die zich zeer verbonden voelen met vluchtelingen uit Oekraïne en ze bieden hun gratis Spaanse lessen aan.

Gedurende de afgelopen 20 jaar was de belangrijkste doelstelling van FEDELE het bevorderen van de kwaliteit en de professionaliteit van bedrijven in de onderwijssector van Spaans in Spanje. Er is een gemeenschappelijk doel: een hoogwaardige taalkundige en culturele onderdompelingservaring bieden aan studenten van alle leeftijden.

De laatste jaren profileert FEDELE zich bovendien als een speler op het terrein van taal- en cultuurtoerisme, een niche binnen toerisme die steeds belangrijker wordt. De afgelopen twee jaar was FEDELE daarom nadrukkelijk aanwezig op FITUR, de grote vakantiebeurs in Madrid. De samenwerking met het Spaans Verkeersbureau en ICEX is verstevigd en wordt uitgebouwd.

Op de website van FEDELE www.fedele.org is een schat aan informatie te vinden over alle taalscholen, verdeeld over de steden en regio’s in Spanje. Er is voor elk wat wils: studenten, docenten Spaans, scholen en geïnteresseerden in de Spaanse taal en cultuur.

Opleiding op de FEDELE campus:

Op de website van FEDELE worden online cursussen vermeld van aangesloten taalscholen in Spanje voor docenten en leerlingen, zoals bijscholingscursussen en seminars die gratis zijn. Iedereen die te maken heeft met de sector Spaans als vreemde taal kan hieraan deelnemen.

FEDELE Sectorrapport 2022:

Alle FEDELE scholen tezamen ontvingen 100 140 studenten in 2022 die voor één of meerdere weken en maanden Spaans kwamen studeren in Spanje. Dat is een groei van 81% ten opzichte van 2021, toen de pandemie roet in het eten had gegooid.

In 2022 reisde in totaal 58,63% van de studenten individueel en 41,37% in een groep. De meeste studenten waren tussen 19-25 jaar (30%); 27% tussen 26-45 jaar en 24% tussen 12-18 jaar. Vergeleken met voorgaande jaren is er weer een groei waarneembaar van groepen die een taalreis naar Spanje maken.

De leeftijdscategorie die de meeste veranderingen heeft ondergaan in 2022, is die van 12 tot 18 jaar. In 2021 reisde maar 16,43% van de jongeren in groepen, in 2022 groeiden de groepsreizen weer tot 24,84% van het totaal. Dit verschil werd veroorzaakt door de pandemie, waardoor er in 2021 nauwelijks schoolgroepen naar Spanje kwamen.

Wat kan FEDELE betekenen voor het Spaanse taalonderwijs in Nederland?

Hier volgt een lijstje met een paar mkogelijkheden, maar de lijst is niet uitputtend.

  • Gastlessen die gegeven worden op school door experts uit Spanje online of in person. Scholen in Nederland kunnen samenwerken met scholen van FEDELE, waarbij gastlessen verzorgd worden door experts, online, of in een uitwisselingsprogramma. De gastlessen kunnen de werkdruk van leraren Spaans in Nederland verlichten.
  • FEDELE scholen kunnen een aanvulling bieden in Spanje op het Spaanse taalonderwijs dat scholieren, studenten en fañilies al in Nederland volgen. Dit kan zijn in de vorm van zomerprogramma’s en taalcursussen tijdens vakanties. Door de flexibiliteit in het aanbod van cursussen (je kunt iedere maandag beginnen met een cursus Spaans, online, of op de school in Spanje), kan iedereen het gehele jaar een keuze maken om Spaans te leren. Bovendien is er veel variatie in aanbod. Uiteraard in ieder geval de cursussen Spaans van 20-25 uur per week, maar ook specifieke cursussen, zoals zakelijk Spaans, Spaans en flamenco, Spaans en wijnproeven, Spaans en sport etc.
  • Samenwerking en uitwisseling met jouw school, taalreizen, projecten online.
  • De school in Nederland kan taalreizen organiseren naar één van de taalscholen in Spanje. Niet alleen de cursus word geregeld, maar ook het verblijf in gastgezinnen. Voor de begeleidende docenten is huisvesting vaak gratis. Samenwerkingsprojecten kunnen gefinanciert worden door ERASMUS. Veel taalscholen hebben daar ervaring mee en helpen de scholen in Nederland bij de aanvragen van subsidies.
  • De website van FEDELE kan helpen bij het maken van een praktische Spaanse les op school.

Dit is een lesvoorbeeld, waarbij ook in groepjes gewerkt kan worden (cooperative learning) ingezet kan worden:

Zoek drie bestemmingen op de website van FEDELE, waar je naartoe zou willen gaan en maak een presentatie voor je ouders, om ze te overtuigen waarom je daar naartoe wilt gaan (met hen); let daarbij op: prijzen; activiteiten; geografische, geschiedkundige en culturele aspecten van de bestemming. Stem je presentatie af op jouw voorkeuren, maar ook op die van je ouders, broers en zussen die meegaan. Maak een taal- en cultuurprogramma voor de hele familie. Hoe ga je te werk? Eerst doe je een grondig onderzoek naar alle mogelijkheden. Dat zijn er nogal wat. Er zijn namelijk ongeveer 100 scholen van FEDELE in Spanjem verdeeld over het hele land. Het is handig om eerst te bedenken waar je naartoe wilt gaan: de kust, het platteland, een grote of een kleine stad, een eiland etc. Als je eenmaal de keuzes gemaakt hebt, dan kun je kijken welke taalscholen er zijn en wat ze te bieden hebben.

Dit bericht is geschreven door Carla Sánchez Kist en verscheen eerst in de verano 2023 editie van het FOCO magazine van Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN). Voor vragen of meer info over FEDELE kunt u contact opnemen met Carla Sánchez Kist: estudiosenespana@gmail.com

Categorieën
Archief Onderwijs

El baúl de juegos para niños ELE/L2/LH – Inspiratie voor spellen in de klas (online)

Spaans Levende Talen organiseert in samenwerking met Werkgroep voor Spaans op de basisschool een online activiteit waarbij de deelnemers een spel of taak presenteren die voor hen heel goed werkte in de klas en die delen met collega’s. Deze oefening wordt bewaard in een database waartoe de deelnemers toegang hebben om de games of taken te bekijken wanneer ze inspiratie willen opdoen.

Je krijgt anderhalf uur de tijd om te presenteren, te oefenen (indien nodig) en feedback te geven. Aan het einde van de drie geplande sessies wordt een boekje met de activiteiten gepubliceerd.

Vrijdag 16 juni 2023, van 17:00 tot 18:00 uur via Zoom.
De activiteit is gratis, u kunt een plaats reserveren door het volgende formulier in te vullen: https://form.jotform.com/231532784579063

Categorieën
Archief Onderwijs

Webinar – Metacognitie en cognitieve factoren: zelfevaluatie als bron van leren

SGEL ELE organiseert een webinar dat, vanuit een praktisch perspectief, het belang van metacognitie als toepassingsinstrument in de klas analyseert om de zelfevaluatie van studenten, de consolidering van het leren en de ontwikkeling van zelflerende competentie te bevorderen. Daarnaast worden de cognitieve factoren geanalyseerd die van invloed zijn op het onderwijsleerproces en hoe hiermee rekening moet worden gehouden in het didactische planningsproces.

De webinar wordt gegegeven door José María Romero. Hij studeerde af in onderwijs aan de Complutense Universiteit van Madrid en vervolgde met de masteropleiding lerarenopleiding. Daarnaast is hij een universitair expert in Methodologie en Didactiek van het onderwijzen van de Spaanse taal als L2 en een universitair expert in Didactische Methodologieën en Didactische Technieken.

Meer informatie:

De webinar vindt plaats op donderdag 15 juni, van 16:00 tot 17:15 uur.
Inschrijven is gratis en kan via deze link.
De deelnemers die dat willen, kunnen ook een certificaat van deelname aanvragen.

Categorieën
Archief Onderwijs

Virtueel symposium: Spaans als vreemde taal onderwijzen

ELE in Éirinn organiseert, samen met verschillende andere instanties, voor de derde keer een online symposium voor studenten, docenten en instituten. Het virtuele symposium 2023 is een kans om docenten van verschillende instellingen en organisaties die lesgeven in de Spaanse taal en de diverse culturen samen te brengen. Het doel is om zoveel mogelijk docenten Spaans te verwelkomen.

Het is interessant om te zien hoe verschillende onderwijsniveaus vergelijkbare doelen delen die met elkaar verweven zijn. Van basisschoolleerlingen die hun opleiding vervolgen tot universiteitsstudenten die ervoor kiezen om leraar te worden, ze zijn allemaal ondergedompeld in het onderwijs. Collectief luisteren naar elkaars onderwijsprojecten, methodologieën en uitdagingen kan voor iedereen voordelig zijn, omdat het de mogelijkheid biedt om van elkaars ervaringen te leren en een gevoel van gemeenschap en verbondenheid bevordert.

Samenvattend hopen ze dat u op dit symposium 2023 een vriendelijke sfeer aan te treffen die gericht is op dialoog en samenwerking tussen onderwijsprofessionals op alle onderwijsniveaus. Een omgeving waarin het delen van ervaringen en kennis ons als onderwijsgemeenschap en docenten versterkt om effectiever Spaans te leren.

Het programma:

Meer informatie:

Wanneer? 8 en 9 juni 2023
Inschrijven kan via deze link.
Meer informatie kunt u vinden op de website van ELE in Éirinn.

Categorieën
Archief Onderwijs

Vakbijeenkomst MVT – Burgerschap in de literatuurles

Kan aandacht voor burgerschap bij de moderne vreemde talen ook een plaats krijgen in de literatuurles? Ja! Literatuur biedt de mogelijkheid om leerlingen mee te nemen naar een andere wereld en de ruimte om met een andere blik om zich heen te kijken. Tijdens deze bijeenkomst wordt er dieper ingegaan op dit onderwerp.  

Esther Schat (UL), vakdidactica en docente Spaans, geeft aan de hand van haar vakdidactisch onderzoek handvatten die helpen bij het bevorderen van de interculturele en literaire competentie bij leerlingen. Na dit gezamenlijke deel is er een korte pauze met een hapje en een drankje.  

Vervolgens wordt er opgesplitst per taal en worden de vooraf gelezen literaire werken die bruikbaar zijn in de klas en aansluiten bij verschillende burgerschapsthema’s uitgebreid besproken. Dit deel wordt gepresenteerd door promovendi en docenten letterkunde van verschillende universiteiten. Aansluitend is er een moment om lesideeën uit te wisselen waarin de besproken werken centraal staan.

Het programma:

15:30-16:00: Inloop (REC E0.09)

16:00-17:00: Esther Schat (REC E0.09)

17:00-18:00: Pauze met avondmaaltijd (REC E0.09)

18:00-19:30: Taalspecifiek & Lesideeën

  • Duits (REC E1.50)
  • Engels (REC E1.51)
  • Frans (REC E0.14)
  • Spaans (REC E0.15)

Meer informatie:

Wanneer? Woensdag 7 juni 2023, van 15:30 tot 19:30 uur.
Waar? Roeterseilandcampus (Universiteit Amsterdam)


Doelgroep: Docenten en leraren in opleiding (Duits, Engels, Frans en Spaans)
Aanbieder: AlfaGammapartners, vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen
Toegang: gratis

Na inschrijving stuurt men een mail met informatie over het verkrijgen van de te lezen werken. Schrijf je zo snel mogelijk in en geef duidelijk aan voor welke taal je wenst deel te nemen. Inschrijven kan via deze link.