Consejería de Educación

De Consejería de Educación is een onderdeel van het Spaanse Ministerie van Onderwijs. Het komt samen met de diplomatieke missie van Spanje, dat naast het ondersteunen van de Ambassade tot taak heeft het onderwijs in Nederland te bevorderen, te leiden en te bewerkstelligen.

Via de Consejería de Educación wordt de Spaanse taal en cultuur gepromoot in het onderwijssysteem van Nederland. Verder wordt er ook informatie en advies gegeven over de mobiliteit van studenten, docenten en professionals en wordt er deelgenomen aan programma’s zoals de Spaanse Taal- en Cultuurklassen (ALCE), de ‘Secciones Españolas‘ of de ‘Auxiliares de conversación‘.

De Consejería de Educación werkt ook samen met verschillende universiteiten, Cervantes-instituten en instellingen in de Benelux-landen op het gebied van onderwijs en de opleiding van mensen.

Meer informatie lees je op de website van de Consejería de Educación.