Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door het Platform Spaans. Op de homepage wordt de doelstelling van de vereniging beschreven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle pagina’s van de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Platform Spaans verwerkt persoonsgegevens van haar bezoekers voor activiteiten die door het Platform worden georganiseerd.

We verwerken de volgende gegevens in onze administratie:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben

Het Platform Spaans verwerkt de persoonsgegevens voor:

  • Uitnodiging voor activiteiten en eventuele bijeenkomsten

Hoe lang we gegevens bewaren

Het Platform Spaans bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om bovenstaande doelen te realiseren. Het Platform Spaans voldoet aan de wettelijke bewaartermijn(en).

Delen met anderen

Het Platform Spaans zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om de geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor het contactformulier op de website invullen en uw verzoek via het kopje vraag of bericht aan ons bekendmaken.

Beveiliging

Het Platform Spaans neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het Contactformulier.

Het Platform Spaans heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

  • Computers worden middels beveligingsupdates, wachtwoorden en versleuteling van de harde schrijf beveiligd.