Categorieën
Archief

KriTiCo: kritisch denken en onderzoeken in de MVT-les

Anna Rahmat (docent Spaans en Lerarenopleider Spaans) heeft onderzocht hoe de kritische en onderzoekende houding ten opzichte van taal en cultuur ontwikkeld en gestimuleerd kan worden in lessen. Hiermee beoogde ze het vak Spaans relevanter te maken voor het profielwerkstuk.

Wat uit het vooronderzoek is gebleken is dat leerlingen het in eerste instantie lastig vinden om een onderwerp te bedenken of een vraagstelling te formuleren over een taal en/of cultuur. Vakken als economie, geschiedenis, natuur- en scheikunde worden bij voorbaat vaak als relevanter gezien als het gaat om het profielwerkstuk, omdat er al in een vroeg stadium gebruik wordt gemaakt van kleine praktische opdrachten/onderzoekjes, het aanbieden van thema’s en het werken vanuit vraagstellingen in de lessen. 

Als resultaat van het onderzoek is de website KriTiCO (www.kritico.nl) ontworpen: een handreiking voor zowel docenten als leerlingen, waarmee Anna hoopt de directe relevantie voor de praktijk te kunnen geven. KriTiCO biedt handvatten om stapsgewijs en gevisualiseerd na te denken over het doen van onderzoek, klein of groot, over taal en/of cultuur. Ook biedt het vragen en onderwerpen ter inspiratie voor leerlingen. Op die manier kan de website worden toegepast om de kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen en te stimuleren binnen de MVT-onderwijspraktijk.

Lees hier het artikel op Taalwijs.nu. Via deze link kan je de gehele scriptie (in het Spaans) lezen.