Categorieën
Onderwijs

Spaanse taal- en cultuurlessen ALCE voor jongeren van Spaanse origine

ALCE Países Bajos organiseert weer Spaanse taal- en cultuurlessen voor jongeren van Spaanse origine tussen 7 en 17 jaar. Inschrijvingen lopen nog tot 5 maart 2024.

ALCE: Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Países Bajos

De Agrupación de Lengua y Cultura Español en los Países Bajos (ALCE) is een programma van het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Beroepsopleiding en Sport, dat deel uitmaakt van de diplomatieke missie van de Spaanse Ambassade.

Het belangrijkste doel van ALCE is het bevorderen van culturele en taalkundige banden tussen studenten van Spaanse afkomst en burgers of inwoners van Nederland, evenals het verwerven van gewoonten van samenleven en wederzijds respect, naast het vergemakkelijken van de kennis van het Spaans en de Spaanse sociaal-culturele realiteit.

Ze bieden, op vrijwillige basis en gratis, aanvullende Spaanse taal- en cultuurlessen aan de kinderen van Spanjaarden die in Nederland wonen.

De studenten, in verschillende stadia van hun reis in de ALCE-klas, kunnen, na het afleggen van dezelfde schriftelijke en mondelinge examens in de ALCE’s van alle landen, een officieel certificaat behalen op drie verschillende niveaus: B1, B2 en C1, afgegeven door het Ministerie van Onderwijs, Beroepsopleiding en Sport en in overeenstemming met de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Het leerplan voor ALCE is gestructureerd in drie fasen en vijf niveaus, verspreid over tien schooljaren. Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de studenten, is blended learning opgezet: een deel van het onderwijs vindt wekelijks plaats in de klas (1,5 uur) en het andere deel online (1,5 uur) via het virtuele platform Aula Internacional.

Voorwaarden voor inschrijving:

  • De Spaanse nationaliteit hebben of kind zijn van een ouder die de Spaanse nationaliteit heeft.
  • Het niet-universitaire niveau van het Nederlandse onderwijssysteem volgen.
  • Op 31 december 2024 ten minste 7 jaar oud zijn en op 31 december 2024 nog geen 18 jaar oud zijn.

Meer informatie:

Meer informatie kunt u lezen in deze digitale folder en op de website www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos

Inschrijven kan nog tot uiterlijk 5 maart via dit inschrijvingsformulier.